K’o 300 raqan ichaj rech Coca tikolik xraqatajik

 

Eri b’anoj tzukunem katajin ri’ are rech taqim kaq’atexik ri narcotráfico e k’o pa taq le tinamit ri’ xuquje’ rumal ri’ eri Quinto Viceminsiterio rech Gobernaciòn pa le reqa’lenik ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuraq ri tik’on rech awan kumb’alil ri’.

Eri reqa’lenel ri antinarcòticos xekowinik xkiraqo xuquje’ xikiporoj ri’ 1313 chi raqan ichaj rech Coca ri’.

Are wa’ xraqatajik pa oxib’ peraj juyub’ ri’ pa le nimajuyub’ ub’i’ sierra Santa Cruz ri k’o pa tinamti rech Lìvinsgton rech ri juyub’ tinamit recg Izabal ri’.

Noticias Recientes