Tajin tzijob’enik kuk’ ri winaqilal rech b’anob’al q’atenik ri b’anoj k’ax ri’

Eri Proyecto Policía Comunitaria, fase II ri’ are la’ rech kuya’o uchuq’ab’ ri uchakunib’al ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), ruk’ wa’ are taqim ub’anik jun utzalaj kachajixik ri winaqil e aj iximulew xuquje’ rech yab’al uchuq’ab’ ri ya’olchajinem tzukunem ri’ rech uq’atexik ri b’anoj k’ax pa qatinamit.

Pa le b’anob’al ri chak ri’, e k’o 1 mil 360 chi reqa’lenelab’ ri 55 subestaciones rech ri Distrito Central xetijoxik pa le ik’ agosto pa ik’ noviembre ri’ rech pa junab’ ri’ pa taq ri rachoch ri nimatijob’al rech ri wokajil ajchajil tinamit k’o pa zona 6 rech pa uk’u’x nimatinamit.

Pa le katijoxik xb’anik, eri ajchajil tinamit sib’alaj k’o nim xketa’maj xkich’ob’o uwach chi rij ri kojob’al rech ri tzij chakunem ub’i’ policía comunitaria, ri puqchajinem pa le upatanil ri chomanem tzijob’enik kuk’ ri winaqilal xuquje’ ri k’amoj b’e chajin tinamit. We cholchak ri’ are k’o utob’anik chi rij rumal ri Agencia Japonesa rech Cooperación Internacional (JICA) ri’.

Eri tijob’enik chi ke ri wokajil rech ri PNC are la’ k’o jun nim upatanib’al pa le Uk’u’x Runimal ri Ub’e’al B’anoj Tijonem rech Transformación Policial ri’ ri taqom ub’anik rumal ri Wokom Q’atanel Iximulew ri’ pa le upatanil ri Ministerio rech Gobernación ri’ (Mingob).

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción