Tajin uchomaxik rech kaya’ kchak winaqib’ k’o karaj chi ke e ya’tajinaq ri’

Pa jun b’anoj chomanem xib’antaj kumal ri k’amal b’e rech ri Consejo Nacional rech ri Atención chi ke Winaqib’ k’ax e Alaxinaq (CONADI) eri uk’amol ub’e ruk’ ri rox Viceministro rech Q’atel k’ax ri’, Carlos García Rubio sib’alaj xkichomaj uya’ik kchak ri winaqib’ ri k’o karaj na chi ke xeya’taj ri’.

Katajin k’ut uchomaxik rech kaya’ kchak e k’i winaq ri’ che ri k’o karaj chi ke e ya’tajinaq ri’ are chak kaya’ chi ke rumal ri Ministerio rech Gobernación rech kekowin ri’ kechakun pa call center rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, eri loq’ b’anoj ri’ are wa’ kab’anik rech kanimax uwach ri ch’ob’otal chak rech kekoj pa chakunem rech ri taqawokaj rumal ri’ K’amal b’e Amaq’ Alejandro Giammattei.

Xuquje’ eri CONADI, are katijon chi ke ri rajchak pa le Taqawokajnem Ya’olchajinik pa Amaq’ rech ke’ilon chi ke ri winaqib’ ri k’o karaj chi ke e ya’tajinaq pa kik’aslemal, xuquje’ rech kachomaxik kakoj ri chakunja rech kek’oji wi rumal kib’antajil ri’ xuquje’ kek’uttijob’exik ri eqa’lenelab’ rech kiq’ab’ kakisolib’isaj aretaq kech’a’wik, ruk’ nik’aj chik b’anoj rech kub’an utz chi ke keto’ik aretaq ke’ok pa chak pa we taqawokajil ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción