Xtz’apix uwach ri tijonem rech b’ixik q’atenik k’ax chi ke ri ak’alab’ xuquje’ e q’apojil ri’

Eri rajchak ri Unidad rech Prevención Comunitaria rech ri K’ax ri’ (UPCV) xkik’is uwach ri tijonem chi ke chi rij B’ixik Reta’maxik Q’atenik B’anoj K’ax chi ke ri Ak’alab’ kuk’ e q’apojil ri’ rech taqim kina’ojixik ri upatanelab’ tinamit rech kakiwa’lijsaj uwach q’atenik ri k’ax ri’.

Eri tijonem ri’ are xnajtib’ kajib’ uwach wuqq’ij, jun runimal uwach xya pa jun wuqq’ij, chi k’u ri’ xya uchuq’ab’ uk’isik ri eta’manem ri’ kumal ri taq ali, taq al kuk’ ri e q’apojil ri’ che ri b’anom k’ax achk’ulaj chi ke.

Eri UPCV ruk’ utob’anik ri Fundación Sobrevivientes xetijon chi rij wari’:

·      Uq’atexik b’anoj k’ax.

·      K’axk’onem kakiriq ri ak’alab’ kuk’ ri ab’om alitom.

·      Retalil rech ri b’anoj k’ax chi ke ri ak’alab’ kuk’ ri ab’om alitom.

·      Ub’e kumaj ri b’iw b’ixik.

Eri q’atb’al Tzij xkib’ij che ri upatanib’al ri tijonem chi ke ri patanel pa tinamit are rech kuwa’lijsax ri’, rech kachb’ilaxik xuquje’ rech yab’al uchuq’ab’ ri ukowonib’al kichak.

Jeri’ ri woksolinel chak rech ri UPCV xumaltyoxij ri tobanem xuya ri Fundación Sobrevivientes ri’ pa le katijoxik rajchak ri wokajil ri’ rech b’a’ eri eqa’lenel ke’ok che ujipixik ri eta’mab’al chi ke ri winaqilal pa taq ri kik’olib’alil.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción