Eri Gobernación e are e ajilonel rech ri ya’el tob’anik che ri ya’olchajinem ri’

Eri Ministerio rech Gobernación, Oliverio García Rodas, are ajilol rech ri nuk’chomab’al xjuch’ uwach ruk’ ri Embajada rech Estados Unidos rech América aretaq xkitzuj loq ri ya’el tob’anik chech ri Ixim tinamit ri’ ruk’ le US$31 millones pa le reqa’lenik ri Sección rech Asuntos Antinarcóticos uquje’ ri Kojb’al rech ri Taqanem (INL are ub’i’ pa ingles tzij) rech uq’atexik ri narcotráfico ri’, rech ya’el uchuq’ab’ ri b’anoj tzukunem ya’olchajinik xuquje’ chech ri q’atoj tzij ri’.

Eri Luis Arreaga, embajador rech Estados Unidos, xub’ij ch eri 31 millones chi pwaq dólares xya’tajik rech ya’el uchuq’ab’ ri Wokajil Antinarcpotica, ri ya’olchajinik winaqil xuquje’ chech ri k’ak’ taqanem rech q’atol tzij ri’.

“Eri jun uk’exik ri ya’el sipam pwaqil rech tojb’al uchak ri taqawokaj pa Ixim Qatinamit are ri’ $31 millones, ruk’ wa’ kaqak’am uq’ab’il ri chakunem ri’ rech uterenb’exik kato’ik ri taqawokajil ri’”, xha’ ri Arreaga.

Jeri’ ri canciller Pedro Brolo, xub’ij che ri jun sipam pwaqil rech tojb’al chakunem ri’ are utaqim uto’ik uwach ri ch’ob’otal chak chi kech ri winaqilal pa tinamit, chech ri q’atoj tzij xuquje’ chech ri b’anoj kiq’atexik ri narcotráfico ri q’atam ilonb’al chak chi rij rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción