Eri Ministerio rech Gobernación ruk’ ri PNC, e 53 chi winaqil xkichap pa we junab’ ri’, rech ketaq pache’naj

Ri Ministro rech Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ri Quinto Viceministro, Fernando Manolo Rodas De León, ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Héctor Hernández Mendoza xuquje’ ri Secretario rech Comunicación Social rech ri K’amoj b’e Amaq’, Kevin López Oliva, xkiya’ k’ut utzijol ri upatanil ri chakunem katajin ri’ pa le kichapik ri ketaq b’i pache’ q’atb’al tzij naj pa we junab’ ri’, ri e k’o 53 chi uwinaqil ri Narcotráfico ri’.

Eri Taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem ri’ xub’ij che are wa’ k’o nim upatan rech kaya’ utzijob’exik chi kech ri winaqil e aj iximulew ri chak ub’anom chik ri reqa’lenel antinarcótico ri’, eri chakum chik, xuquje’kuk’ ri e chapom chik pa taq le junab’ q’axenaq ri’.

 “Are la’ k’o nim upatan utzijolil ri’]”, xub’ij, che pa taq ri junab’ q’axenaq ri’ e tob’anaq pa le kichapik ri’ kumal ri wokajilal rech nik’aj chik nimatinamit naj pa le q’atenik ri e ajk’ayinel awan kunb’alil, emu wa’ we kamik, e k’o chik 53 chi winaqil ri’ e chapom chik rech ketaq b’i pache’ q’atb’al tzij rech tinamit naj xuquje’ are la’ komonchak tajin ruk’ ri Taqamaq’ rech ri Estados Unidos ri’, rumal ri’ pa komon tajin kichapik ri’.

Xub’ij chik eri winaqil e chapom k’o jun chi kech ri’ lajuj junab’ chik tajin utzukuxik pa we amaq’ ri’, are k’ut xumaj ta jun ik’ xb’antaj kowonem xchapataj ri’.

Ruma ri’ eri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Héctor Hernández Mendoza, xub’ij che ri kichapik b’i are la’ jun taqanem tajin kunimaj uwach rumal ri Taqamaq’ rech Iximulew ri’ jacha’ ri kub’ij ri kub’ij ri chomanem kumal ri tinamit pa uwachulew ri’ che we k’o jun winaq rech jun chik amaq’ we kata uk’amik ri’  are kanimax ri’ jacha’ ri kub’ij pa le Decreto No. 28-2008 ri’.

Xub’ij che “Ri Q’atenik ri’ man xaq ta rech uq’atexik ri narcotráfico ri’; xane’ rech uq’atexik nik’aj chik b’anoj k’ax jacha’ ri b’anoj ch’ijom chak chi kech ri winaq ri’, ri toq’inik pwaq, ri kamisanik xuquje’ we kamik ruk’ wa’ q’atenik ri’ are k’o jun q’esnik kaqab’an chi kech ri molaj e ajb’anol k’ax ri’”.

Pa k’isb’al ri’ eri Secretario rech Comunicación Social rech ri K’amoj b’e Amaq’, Kevin López Oliva, man jumul taj b’anom wari’ jacha’ ri xb’antaj pa le Utaqanik ri K’amol b’e Amaq’ Dr. Alejandro Giammattei Falla, e k’o ri winaq taqom loq kichapik e chapom chik, rech ketaq b’i pa Estados Unidos, e are la’ tajin kichapik kumal ri Q’atb’al tzij rech ri Ministerio rech Gobernación pa komonchak ruk’ utaqanik ri Quinto Viceministerio ri’ xuquje’ kumal ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Noticias Recientes