Eri Q’atab’äl Tzij rech ya’olchajinem pa qatinamit Paxil Kayala’

Eri q’atb’al Tzij rech ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) ri’ paq’ij kamik 20 rech febrero pa jun riqb’alil kuk’ ri Taqanelab’ e Ajchajin Tinamit, kuk’ ri K’amal b’ rech uq’ab’ taqawokajil pa nimatinamit, tajin k’ut xkichomaj ub’anik ri ub’e’al chajinem ri’ k’o pa le Cholchak Chajinem rech ri 2023 ri’.
Eri riqb’al ib’ are la’ xkib’an pa le Salón Mayor rech ri Nim Rachoch ri Q’atab’al Tzij Ya’olchajinem ri’, k’o pa le zona rech uk’u’x nimatinamit ri’.

Eri Ministro rech Gobernación sib’alaj xuya utzijol chi k’o jun nimalaj upatannib’al wa’ kaya uchuq’ob’il ri b’anoj tob’anik chi ke ri winaqilal, rech kaq’atexik ri b’anoj k’ax ri’, rech uq’atexik ri e ajb’anol k’ax xuquje’ rech b’anoj utzilem ruk’ ri q’atenik kuwach ri molaj e b’anol k’ax pa qatinamit jeri’ pa taq ri nik’aj chik keriqitaj apanop.

Eri q’atol Tzij taqanel ri’ xub’ij, kanimarisax uwach ri ukowonib’al upatan ri wokajil ajchajil tinamit, pa le uya’ik ri puqchakub’al rech chajinem tzukunik ruk’ ri tob’chakub’alil ri’. “Xub’ij chi ke ri rajchak ri jalajoj taq uwach ri taqawokajil xuquje’ ri jalajoj chakuja rech ri wojaj chajinem, rech kakiterne’j ub’anik ri chak ri’ xuquje’ rech kakub’isax ub’anik ri chajinem tob’anik chi ke ri winaqil e aj Paxil Kayala’”, xcha’ k’ut.

Ri b’anoj chajinem tzukunik

Are la’ uwach ri Cholchak rech Chajinik 2023 rumal ri Q’atb’al Tzij rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’, eri jalajoj uwach taq chakub’al ri Unidades Especializadas xuquje’ ri Comisarías che ri kiwokom uwach ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xkib’an puqchajinem winaqil pa jalajoj taq nimab’e rech pa rulewal tinamit.

Xuquje’ tajin kakib’an ri ub’e’al tzukunem chajinik ri’ rech kakiterne’j ub’anik utz taq chakunem rech q’atenik ri kamisan winaq ri’, rehc uq’atexik ri b’ano k’ax, rech choman winaqilal xuquje’ rech kaq’atexik ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’. Xuquje’ rech kb’an ri utzalaj b’anowem pa le Ub’e’al Transformación Policial ri’. 

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción