Eri Viceministro rech ya’olchajinik xopan che solinem pa rachoch ri DIGESSP

 

Eri viceministro rech ya’olchajinik, Gendri Reyes, xopan pa solinem pa le rachoch ri K’amoj ub’e ri  Servicios rech Seguridad Privada (DIGESSP), are wa’ rech ya’el uchuq’ab’ uchak ri taqawokajil ri’ che ri katajin che chakunik pa Taqawokajnem rech ya’olchajinik pa amaq’ ri’.

“Eri taqim ri’ are rech ya’el uchuq’ab’ ri chakunem pa taqawokajnel rech ri Ministerio rech Gobernaciòn, rech kub’an ri solinik rumal pa taq ri empresas privadas rech ya’olchajinem rumal pa le ub’anikil ya’olchajinem ri’ che ri katajin ub’anik pa aninaqil che ri qaraqom we kamik ri’” xcha’.

Eri Reyes xub’an jun nim solinem pa le nim achochib’al ri’, ruk’ ri K’amal ub’e ri Wokajil rech Ya’olchajinem k’o Tojom rech, Vìctor Orellana Cardona ri’.

Pa le b’enam xub’ano pa jujun taq ri jachakunb’al ri’, rech xtzijon kuk’ ri rajchak ri’, ri xkiya’o ub’ixik ucholajil che ri ub’anikil ri chak rech ya’olchajinem pa taq le jachakunb’al rech ri seguridad privada kojom pa we amaq’ ri’.

Noticias Recientes