Xchapataj loq ri jun b’anol k’ax xukamisaj ri Juez Alvizures ri’

Aretaq xb’antaj jun nim tzukno’jchak ri’, eri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xkiya’ utzijol ri uchapik loq ri jun b’anol k’ax che ri xukamisaj le Waldo Josué Alvizures Ruano, pa le 21 urajilab’al q’ij rech octubre ri’ pa jun ja tijob’al wa (restaurante ) rech Petén ri’.

Eri tzukunem ya’olchajinik ri’ xb’antaj kumal reqa’lenel ri Departamentos rech Delitos contra la Vida rech ri Subdirección General rech Investigación Criminal (SGIC), xkib’an pa le Barrio La Democracia, San Benito, Petén, chi’ k’ut kab’ixik xchapataj wi loq ri jun kamisanel ub’i’ Kenidey Homar López Ramírez 27 ujunab’ kab’ixik are xukamisaj le jun ajq’atol tzij chi la’ k’ut.

Eri jun winaq che ri xchapataj loq kab’ixik are xukamisaj le Waldo Josué Alvizures Ruano, Juez rech Primera Instancia Penal rech Narcoactividad xuquje’ Q’atenik b’anoj k’ax che ri Ulewal Tinamit ri’, pa le jun ja rech tijob’al wa (restaurante) ri’.

We kamik ri’ eri reqa’lenelab’ ri División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC)  ri’ kuk’ ri q’atol tzij rech ri Ministerio Público (MP) k’o waqib’ (6) chi b’anoj tzukunem xkib’an pa taq kachoch winaq rech xkitzukuj jastaq rech q’alajisab’al ri tzukno’jchak chi rij ri jun b’anoj k’ax kamisanik ri’.

Noticias Recientes